Archív inscenácií SKD Martin

Večne živé politické čaje (Dagmar Inštitorisová pre denník Pravda)

Politickú satiru Čaj u pána senátora síce napísal Ivan Stodola už v roku 1931, ale odvtedy sa táto hra karikujúca predajnosť politikov, ich ochotu klaňať sa hocikomu, hráva s veľkým úspechom dodnes.
V pomerne odvážnej textovej i režijnej úprave hru pre martinské divadlo pripravil Jakub Nvota. Ponechal základný príbeh o neúspešnom majiteľovi pohrebníctva Slivkovi, ktorý sa na nátlak ambicióznej manželky stal politikom. Pozmenil však jeho žáner, čiastočne aj formu a situoval ho do súčasnosti. Hru vyrozprával ako kabaret, k politickej satire pridal frašku a miestami až absurdnú grotesku.
Kabaretnou formou - piesňami hudobne pripomínajúcimi odrhovačky vtedajších „swingových" a dnešných „popkultúrnych" čias - a s nadľahčeným, mierne ironickým komentárom rozprávača kabaretiera - posunul význam inscenácie do inej polohy. Stala sa nielen satirou na nedemokratické správanie sa aj dnešných poslancov, ale aj výrazom politickej kocúrkovčiny.
Hru zosúčasnil predovšetkým pozmenením kresby postáv a aktualizáciou dialógov. Hercom vytvoril priestor na niekde až bravúrne rozkrytie „neduhov" postáv. Napríklad aj nápaditou prácou s truhlami, ktoré tvorili základ scénografického riešenia inscenácie. Slivková je napríklad omnoho mladšou druhou Slivkovou manželkou. Bývalého gardového kapitána Lopuškina, ktorý manželov prišiel učiť „nóbl" poslaneckú etiketu, premenil na ženu, ktorá „hladko" prežila socialistický režim. Pani ministrová je zas vulgárnou političkou, ale vždy iba vtedy, keď má „vypnutý" mikrofón.
V inscenácii zostalo veľa nedotiahnutého najmä po motivickej a kompozičnej stránke. Či už išlo o kabaretné piesne (neladili tematicky, iba náladovo) alebo o záverečnú pointu, v ktorej by „noví" poslanci na čaji u pána senátora mohli byť obrazom živých mŕtvol, a nie iba skupinou zídenou na akomsi absurdnom a neslušnom spoločenskom stretnutí... (Tak, ako to okrem iného naznačovala aj práca s truhlami.)

Hodnotenie Pravdy ***

Dagmar Inštitorisová, Autorka je divadelná vedkyňa