Aktuality Výstava obrazov JOZEF VRTIAK: maliar a ilustrátor – vykladač sveta a ľudských dejín

Výstava je verejnosti sprístupnená v Dvorane Národného domu.

V piatok 20. januára 2023 sa vo Dvorane Národného domu v Slovenskom komornom divadle uskutočnila vernisáž výstavy obrazov JOZEF VRTIAK: maliar a ilustrátor - vykladač sveta a ľudských dejín. Podujatie obohatil hudobný hosť v divadelnej kaviarni BREPT - zoskupenie skvelých muzikantov s názvom ViacMenejTrio (Ľubo Šamo, Feďo Výrostko, Tomáš Holič a Peter Jelínek).

 

Tibor Kubička, riaditeľ SKD Martin:

Podarilo sa nám zorganizovať a zažiť skutočne mimoriadny večer, kedy slávnostný priestor Dvorany Národného domu opäť ožil výtvarným umením a výnimočnou atmosférou. Výstava bude verejnosti prístupná vo Dvorane Národného domu do začiatku festivalu Dotyky a spojenia, ktorý sa bude konať 19. - 24. júna. O komentovanú prehliadku osemnástich vystavených diel aj krátky exkurz do života a diela Jozefa Vrtiaka sa postarala kurátorka výstavy Mgr. Kristína Zvedelová, PhD. Jej vstupy dopĺňal hudobnými predelmi huslista Ľubo Šamo. Výstavu sa podarilo zrealizovať vďaka ochote pani Kataríny Vrtiakovej, ktorá sa o pamätný dom Vrtiakovcov a súkromnú galériu stará a zveľaďuje ju, vďaka ústretovému prístupu obce Ďanová, odbornej pomoci kurátorky výstavy pani Kristíny Zvedelovej a zanieteniu a profesionalite nášho pána profesora Jozefa Cillera.

Mgr. Kristína Zvedelová, PhD., kurátorka výstavy:

Jozef Vrtiak je pre súčasné publikum takmer neznámou osobou a to aj napriek faktu, že aktívne pôsobil na výtvarnej scéne od 50. do začiatku 90. rokov 20. storočia. Rodák z turčianskej obce Ďanová, ktorý takmer celý život strávil v Bratislave, sa najskôr dvadsať rokov profesionálne venoval ilustrácii a grafike, aby konečne v roku 1972 vstúpil do povedomia aj ako maliar s osobitým symbolicko-metaforickým vyjadrovaním ukotveným vo figurálnej maľbe. Ako aktívny ľavicový intelektuál v maľbe zhmotnil svoje filozofické myslenie, vychádzajúcej z antickej materialistickej filozofie (najmä Herakleita) a jej základných postulátov (dialektika protikladov, hmota, aktivita, pasivita a pod.), pomocou ktorých si vytvoril svoj vlastný súbor symbolov a metafor.

Prostredníctvom nich hľadal a definoval odpovede na základné otázky bytia a fungovania sveta. Jeho námety vychádzali z podrobného štúdia literatúry, dejín, sociológie, histórie a najmä antickej mytológie, kde nachádzal predobrazy „ideálnych" ľudí, ktorých život a konanie posunulo spoločnosť vpred aj za cenu ich vlastného sebaobetovania sa (napr. Anteus, Prometeus, Sizyfos a iní).

Dielo Jozefa Vrtiaka oslavuje človeka, jeho prepojenie a jednotu s prírodou, vyzdvihuje úspechy ľudského rozumu, rozvoj vedy, umenia a literatúry, aktívne komentuje súdobé procesy spoločnosti a zároveň ponúka návody na ten správny aktívny život, potrebný pre rozvoj ľudstva. Z tohoto hľadiska je možné Jozefa Vrtiaka chápať ako romantického utopistu, ktorý veril v beztriednu spoločnosť, zbytočnosť či nepotrebnosť súkromného vlastníctva a silu rozumu, ale aj filozofa, ktorý výklad celého sveta podriadil premenám hmoty a boju protikladov v dialektickom zmysle.

Vzhľadom na silný osobný symbolizmus a metaforické vyjadrovanie sa sú pre nás dnes obrazy Jozefa Vrtiaka ťažko zrozumiteľné, k čomu do istej miery dopomohla aj zmena politického systému a obrat v chápaní života a sveta ako celku. Rozumieme však, že nám Jozef Vrtiak cez svoje obrazy rozpráva príbehy, ponúka nám naraz viacero scén, aby sme lepšie dokázali poskladať celok a dešifrovať ho.

Jozef Vrtiak ako ľavicovo zmýšľajúci intelektuál čiastočne zapadol do vymedzených hraníc normalizačného umenia, avšak pohyboval sa v nich ako svojbytná, nezávislá osobnosť, ktorej diela existovali samostatne samé pre seba a svojho tvorcu. Tvoril by ich v akomkoľvek politickom systéme, v identickej forme a obsahu, čo dokazuje aj jeho tvorba po roku 1989.

Aj keď sa dnes nemusíme stotožňovať s Vrtiakovým videním sveta, množstvo diel, systematická práca pri tvorbe obrazov, kreovanie námetov, vytváranie symbolov, metaforické vyjadrovanie, šírka jeho myslenia a záujmov je za hranicou uvažovania bežného človeka či umelca, čo ho robí jedinečným a fascinujúcim.

Vernisáž Jozef Vrtiak 
Vernisáž Jozef Vrtiak 
Vernisáž Jozef Vrtiak 
Vernisáž Jozef Vrtiak 
Vernisáž Jozef Vrtiak 
Vernisáž Jozef Vrtiak 
Vernisáž Jozef Vrtiak 


23.11.2023 – 14:11

Večer Naši Pražania nám rozumějí

Večer bol venovaný družobným kontaktom martinského divadla a pražského divadla E. F. Buriana. Dňa 16. novembra 2023 sa v divadelnom klube BREPT uskutočnil tretí večer II. ročníka projektu Dva národy – jeden Dom.

Viac o aktualite Večer Naši Pražania nám rozumějí
21.11.2023 – 15:11

Tretia novembrová sobota bola divadelná

Noc divadiel sa koná každoročne, vždy tretiu novembrovú sobotu, keď program v divadlách na celom Slovensku plynie až do neskorej noci.

Viac o aktualite Tretia novembrová sobota bola divadelná
14.11.2023 – 14:11

Najlepší herci sú v Martine!

Víťazi divadelnej ceny DOSKY 2023 sú známi.

Viac o aktualite Najlepší herci sú v Martine!
13.11.2023 – 10:11

V Bratislave dnes udelia divadelné ocenenia sezóny DOSKY

Vyhlásenie výsledkov 26. ročníka bude 13. novembra v Divadle P. O. Hviezdoslava v Bratislave, priamy prenos odvysiela RTVS o 20:10 hod.

Viac o aktualite V Bratislave dnes udelia divadelné ocenenia sezóny DOSKY
10.11.2023 – 23:11

Naši Pražania nám rozumějí.

Dňa 16. novembra 2023 o 18:30 h sa v divadelnom klube BREPT uskutoční tretí koncert II. ročníka projektu Dva národy – jeden Dom, ktorý pozostáva zo štyroch komorných koncertných večerov.

Viac o aktualite Naši Pražania nám rozumějí.
10.11.2023 – 23:11

Zámer a podmienky priameho nájmu majetku ŽSK č. 1/SKD/2023

SKD Martin vyhlasuje Zámer priameho nájmu majetku

Viac o aktualite Zámer a podmienky priameho nájmu majetku ŽSK č. 1/SKD/2023
03.11.2023 – 13:11

SKD Martin uvedie prvý titul sezóny

Slovenské komorné divadlo Martin uvedie v piatok (10.11.) a v sobotu (11.11.) premiéru inscenácie hry Thomasa Bernharda Divadelník v réžii Michala Hábu.

Viac o aktualite SKD Martin uvedie prvý titul sezóny
31.10.2023 – 09:10

NOC DIVADIEL 2023 v Slovenskom komornom divadle Martin

Noc divadiel sa koná každoročne, vždy tretiu novembrovú sobotu, keď program v divadlách na celom Slovensku plynie až do neskorej noci.

Viac o aktualite NOC DIVADIEL 2023 v Slovenskom komornom divadle Martin
30.10.2023 – 09:10

SKD Martin získalo 6 nominácií na DOSKY!

Zverejnili nominácie na Dosky 2023, mená víťazov vyhlásia 13. novembra.

Viac o aktualite SKD Martin získalo 6 nominácií na DOSKY!