Aktuality DIVADELNÝ FESTIVAL DOTYKY A SPOJENIA ZVEREJNIL VÝBEROVÝ PROGRAM

Výberový nesúťažný festival Dotyky a spojenia ponúkne v termíne od 19. do 24. júna 2023 v Martine desať inscenácií v Hlavnom programe a päť inscenácií v Programe pre mladé publikum.

Festival Dotyky a spojenia je najväčšou prehliadkou inscenácií uplynulej divadelnej sezóny. Mesto Martin sa tak opäť na konci júna stane hlavným mestom divadla na Slovensku. Hlavným organizátorom festivalu Dotyky a spojenia je Slovenské komorné divadlo Martin. Festival z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

HLAVNÝ PROGRAM
Tematická rôznorodosť, výrazný autorský prístup, prevaha mimobratislavských divadiel, jazyková pestrosť, inklúzia, koprodukcie, zriaďované aj nezávislé divadlá - tak by sme mohli stručne charakterizovať desiatku inscenácií v Hlavnom programe. Hlavný program, ktorý je ťažiskom festivalu, zostavila dramaturgická rada v zložení: divadelná kritička Barbora Forkovičová, dramaturg a hudobný skladateľ Róbert Mankovecký, dramaturgička Monika Michnová a divadelná kritička Zuzana Timčíková. Členovia festivalovej dramaturgickej rady videli od apríla 2022 do začiatku apríla 2023 naživo vyše 110 inscenácií z divadiel, ktoré pôsobia na celom Slovensku. Z nich zostavili Hlavný program 18. ročníka festivalu, ktorý tvorí 10 inscenácií s veľmi rôznorodými témami, v ktorých prevládajú pôvodné autorské inscenácie nad tými, ktoré sa opierajú o klasický dramatický text.
Monika Michnová, programová riaditeľka festivalu, upriamuje pozornosť na špecifiká tohtoročného výberu: „V programe je viac inscenácií mimobratislavských divadiel, medzi nimi nájdeme aj inscenáciu Jókaiho divadla z Komárna v maďarskom jazyku a inscenáciu Divadla z Pasáže z Banskej Bystrice, ktoré pracuje s mentálne znevýhodnenými hercami. V tohtoročnom programe prevládajú inscenácie zriaďovaných divadiel, je ich dvakrát viac ako inscenácií, ktoré reprezentujú tzv. nezávislú, čiže nezriaďovanú scénu. V Hlavnom programe festivalu dokonca nájdeme dve koprodukcie. Jedna vznikla zo spolupráce zriaďovaného Jókaiho divadla a Vysokej školy múzických umení, druhá koprodukcia spojila Mestské divadlá pražské a Slovenské komorné divadlo Martin.
▪ Divadlo Jána Palárika v Trnave - Palárik (a to jeho teátro)
▪ Divadlo Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene - SME KRAJINA: Príbeh ľudí, priehrady a času
▪ Divadlo Petra Mankoveckého - Nikdy Navždy
▪ Divadlo Pôtoň - Terra Apathy
▪ Divadlo z Pasáže - Čajka
▪ Jókaiho divadlo v Komárne - Woyzeck
▪ Offline - Tí druhí
▪ Slovenské komorné divadlo Martin - Iokasté
▪ Slovenské národné divadlo - Kocúrkovo
▪ Národné divadlo Košice - Idioti

PROGRAM PRE MLADÉ PUBLIKUM
Angažované divadlo, vizuálna encyklopédia, česko-slovenská bábková koprodukcia, inkluzívne aj sociálne divadlo tvoria tohtoročný výberový Program pre mladé publikum, ktorý zostavila divadelná teoretička a kritička Lenka Dzadíková z vyše 30 naživo videných inscenácií. Program pre mladé publikum je ukážkou tematickej a formálnej pestrosti, ale aj toho, že tvorba pre deti a mladých pokrýva celú vekovú škálu. Tvoria ho aj tento rok inscenácie, ktoré deťom prinášajú výber z toho najlepšieho, čo v slovenských divadlách vzniklo. Navyše ide o takú tvorbu, z ktorej budú mať estetický a myšlienkový zážitok aj rodičia či učiteľky a učitelia, ktorí budú deti sprevádzať.

▪ Bábkové divadlo na Rázcestí v Banskej Bystrici - Veľká cesta
▪ Bábkové divadlo Žilina - A ako Antarktída
▪ Bratislavské bábkové divadlo - Zapísaný spolok slovenských a českých bábkarov uvádza: Zbojník a Gašparko
▪ Divadlo LUDUS - Stano a Zlá noha
▪ Nové divadlo - O nič nejde

Súčasťou festivalu Dotyky a spojenia 2023 bude aj:
▪ program v sekcii Junior, ktorý prezentuje inscenácie študentiek a študentov vysokých umeleckých škôl;
▪ popoludňajší program pre celú rodinu, ktorý prinesie do ulíc Martina pouličné divadlo;
▪ večerný program na námestí pred martinským divadlom, ktorého súčasťou sú divadelné inscenácie a koncerty;
▪ tvorivé dielne pre deti aj divadelných profesionálov;
▪ mnoho diskusií o divadle, spomedzi nich odborné diskusie Platforma, diskusie s divákmi po skončení predstavení v Hlavnom programe a záverečná hodnotiaca diskusia Finále.

 

 


10.04.2024 – 08:04

ZRUŠENÉ PREDSTAVENIE – 17.4.2024

Milí diváci, ospravedlňujeme sa, ale boli sme nútení pristúpiť k nevyhnutným zmenám v najbližšom programe.

Viac o aktualite ZRUŠENÉ PREDSTAVENIE – 17.4.2024
27.03.2024 – 08:03

Posolstvo k Svetovému dňu divadla - 27. marec 2024

Prinášame vám posolstvo k tohtoročnému Svetovému dňu divadla, ktoré šíri Medzinárodný divadelný inštitút (ITI).

Viac o aktualite Posolstvo k Svetovému dňu divadla - 27. marec 2024
18.03.2024 – 07:03

GRATULUJEME!

Jana Oľhová získala Krištáľové krídlo v kategórii Divadlo a audiovizuálne umenie.

Viac o aktualite GRATULUJEME!
20.02.2024 – 13:02

ZRUŠENÉ PREDSTAVENIA – 21.2. a 22.2.2024

Milí diváci, ospravedlňujeme sa, ale boli sme nútení pristúpiť k nevyhnutným zmenám v najbližšom programe.

Viac o aktualite ZRUŠENÉ PREDSTAVENIA – 21.2. a 22.2.2024
19.02.2024 – 13:02

Hekuba na Novej dráme!

Inscenácia Hekuba je nominovaná do hlavného programu festivalu Nová dráma/New Drama 2024.

Viac o aktualite Hekuba na Novej dráme!
06.02.2024 – 15:02

Martinské divadlo má 80 rokov!

Výročie oslávilo programom Cirkus SKD.

Viac o aktualite Martinské divadlo má 80 rokov!
22.01.2024 – 13:01

PRISPEJTE 2 %

z podielu zaplatenej dane z príjmu za zdaňovacie obdobie roku 2023

Viac o aktualite PRISPEJTE 2 %
18.01.2024 – 09:01

SKD Martin uvedie druhý titul sezóny

Slovenské komorné divadlo Martin uvedie v piatok (26. 1.) a v sobotu (27. 1.) premiéru inscenácie Doma – všade – dobre – najlepšie autora a zároveň režiséra Mariána Amslera.

Viac o aktualite SKD Martin uvedie druhý titul sezóny
18.12.2023 – 13:12

ZRUŠENÉ PREDSTAVENIA – 19.12.2023 a 18.1.2024

Milí diváci, ospravedlňujeme sa, ale boli sme nútení pristúpiť k nevyhnutným zmenám v najbližšom programe.

Viac o aktualite ZRUŠENÉ PREDSTAVENIA – 19.12.2023 a 18.1.2024