Aktuality Večer Sežrals všechen utrejch z trámu. Zdechni! bol venovaný uvedeniu hry Mariša v Slovenskom spevokole

Dňa 18. októbra 2023 sa v divadelnom klube BREPT uskutočnil druhý večer II. ročníka projektu Dva národy – jeden Dom.

Projekt pozostáva zo štyroch komorných koncertných večerov. Tie sú venované významným kultúrnym medzníkom, pamiatkam či osobnostiam českej kultúry so vzťahom k mestu Martin, so vzťahom k Slovenskému komornému divadlu.

Druhý koncert Sežrals všechen utrejch z trámu. Zdechni! bol venovaný uvedeniu hry Mariša v Slovenskom spevokole. Tento divadelný súbor od jeho začiatkov v roku 1872 až do polovice 20. storočia výrazne ovplyvňoval vývoj a smerovanie slovenského ochotníckeho divadla. Spolok získal celoslovenský význam, keďže pravidelne každoročne uvádzal divadelné predstavenia pri príležitosti valných zhromaždení Matice slovenskej, po jej zatvorení v roku 1875 spolku Živena a Slovenskej muzeálnej spoločnosti v Martine na tzv. Augustových slávnostiach. Stretávala sa tu slovenská inteligencia a ochotníci hrávali hosťom divadelné predstavenia. Základný kameň na výstavbu Národného domu položili v Martine 30. apríla 1888. Budovu stavalo dvadsať murárov z Liptovského Petra a ďalší domáci pomocníci. Pôvodne mala byť postavená už v lete 1889. Prvým verejným podujatím v Dome (uhorské úrady nepovolili používať plný názov Národný dom) bol tradičný silvestrovský večierok 31. decembra 1889. Oficiálne otvorenie sa uskutočnilo 12. augusta 1890 v rámci Augustových slávností.

Mariša bratov Mrštíkovcov patrí nepochybne ku klenotom českej dramatickej spisby a určite patrí k vrcholom obdobia realizmu na sklonku 19. storočia. Špecifikom tejto dobre známej hry je jazyk - moravský dialekt, v ktorom ju autori napísali. O čo väčšou devízou pre hru samotnú to je, o to väčší problém spôsobil tento fakt pražským hercom pri jej prvom uvedení v Národnom divadle v roku 1894. Naopak, satisfakciou pre autorov a vtedy ešte len ochotníckych martinských hercov bolo, keď ju uviedli v Slovenskom spevokole o dva roky neskôr. Predstavenie navštívil Alois Mrštík, ktorý sa o martinskej Mariši vyjadril veľmi pochvalne. Veľký úspech slávila martinská Mariša v podaní Oľgy Solárovej a v réžii česko-slovenského režiséra Jiřího (Juraja) Svobodu aj v roku 1983, keď ju vo vtedajšom DSNP uviedli pri príležitosti Roku českého divadla.

Večer Sežrals všechen utrejch z trámu. Zdechni!, pod režijnou taktovkou Davida Vyhnánka, pripravili: Michal Gazdík, František Výrostko, Barbora Palčíková, Tomáš Grega a Miro Dacho. O svoje spomienky sa podelili, a záver večera pútavým rozprávaním obohatili, Viliam Hriadel a František Výrostko, ktorý v Mariši v roku 1983 stvárnil postavu Fraňa.

Vo štvrtok 16. novembra o 18:30 hod. sa v Brepte uskutoční už tretí hudobný večer s názvom Naši Pražania nám rozumějí. v réžii Davida Vyhnánka, ktorý bude venovaný družobným kontaktom martinského DSNP a pražského Divadla E. F. Buriana. Predstavia sa: Matej Babej, Tomáš Grega, Viliam Hriadel a Miro Dacho.

Projekt Dva národy - jeden Dom II. je realizovaný s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín.
Večer Sežrals 
Večer Sežrals 
Večer Sežrals 
Večer Sežrals 
Večer Sežrals 
Večer Sežrals 
Večer Sežrals 
Večer Sežrals 
Večer Sežrals 
Večer Sežrals 


23.11.2023 – 14:11

Večer Naši Pražania nám rozumějí

Večer bol venovaný družobným kontaktom martinského divadla a pražského divadla E. F. Buriana. Dňa 16. novembra 2023 sa v divadelnom klube BREPT uskutočnil tretí večer II. ročníka projektu Dva národy – jeden Dom.

Viac o aktualite Večer Naši Pražania nám rozumějí
21.11.2023 – 15:11

Tretia novembrová sobota bola divadelná

Noc divadiel sa koná každoročne, vždy tretiu novembrovú sobotu, keď program v divadlách na celom Slovensku plynie až do neskorej noci.

Viac o aktualite Tretia novembrová sobota bola divadelná
14.11.2023 – 14:11

Najlepší herci sú v Martine!

Víťazi divadelnej ceny DOSKY 2023 sú známi.

Viac o aktualite Najlepší herci sú v Martine!
13.11.2023 – 10:11

V Bratislave dnes udelia divadelné ocenenia sezóny DOSKY

Vyhlásenie výsledkov 26. ročníka bude 13. novembra v Divadle P. O. Hviezdoslava v Bratislave, priamy prenos odvysiela RTVS o 20:10 hod.

Viac o aktualite V Bratislave dnes udelia divadelné ocenenia sezóny DOSKY
10.11.2023 – 23:11

Naši Pražania nám rozumějí.

Dňa 16. novembra 2023 o 18:30 h sa v divadelnom klube BREPT uskutoční tretí koncert II. ročníka projektu Dva národy – jeden Dom, ktorý pozostáva zo štyroch komorných koncertných večerov.

Viac o aktualite Naši Pražania nám rozumějí.
10.11.2023 – 23:11

Zámer a podmienky priameho nájmu majetku ŽSK č. 1/SKD/2023

SKD Martin vyhlasuje Zámer priameho nájmu majetku

Viac o aktualite Zámer a podmienky priameho nájmu majetku ŽSK č. 1/SKD/2023
03.11.2023 – 13:11

SKD Martin uvedie prvý titul sezóny

Slovenské komorné divadlo Martin uvedie v piatok (10.11.) a v sobotu (11.11.) premiéru inscenácie hry Thomasa Bernharda Divadelník v réžii Michala Hábu.

Viac o aktualite SKD Martin uvedie prvý titul sezóny
31.10.2023 – 09:10

NOC DIVADIEL 2023 v Slovenskom komornom divadle Martin

Noc divadiel sa koná každoročne, vždy tretiu novembrovú sobotu, keď program v divadlách na celom Slovensku plynie až do neskorej noci.

Viac o aktualite NOC DIVADIEL 2023 v Slovenskom komornom divadle Martin
30.10.2023 – 09:10

SKD Martin získalo 6 nominácií na DOSKY!

Zverejnili nominácie na Dosky 2023, mená víťazov vyhlásia 13. novembra.

Viac o aktualite SKD Martin získalo 6 nominácií na DOSKY!