Repertoár

picture UHOL_92 - Ponížení a krvilační

UHOL_92 - Ponížení a krvilační

Po minuloročnej vzťahovej satire Objekt Ty podľa Arthura Schnitzlera tento raz zoskupenie Uhol_92 na Dotykoch a spojeniach uvedie generačný politický pamflet režisérky Alžbety Vrzguly. Inscenácia Ponížení a krvilační svojím názvom evokuje Dostojevského román Ponížení a potupení, v skutočnosti je inscenácia viac inšpirovaná románom Stefana Zweiga Svedomie proti násiliu. V jeho jadre leží spor francúzskeho teológa Sebastiána Castellia s Jánom Kalvínom postavený na obhajobe slobody náboženského svetonázoru proti totalitarizmu viery, fanatizmu, ktorý dokonca vedie k popravám protivníkov v protiklade s princípmi kresťanského učenia. V inscenácii však nejde primárne o obhajobu či obžalobu nejakého náboženského presvedčenia, ale o kritiku demagógie a populizmu a vyjadrenie znepokojenia nad stavom súčasnej spoločnosti, napríklad nad tým, ako cirkev stále ovplyvňuje politické myslenie a zákonodarstvo, aj napriek ústavne ukotvenej sekularite našej krajiny.

Inscenácia prezrádza rozčarovanie mladej generácie zo sveta, v ktorom žije. Je v istom zmysle radikálna, je gestom, ktorému nemusíme v každej chvíli rozumieť a s ktorým sa nemusíme ani nevyhnutne stotožniť, ale predsa v nás znepokojivo rezonuje. Naliehavosť, ale aj formálnu atraktivitu jej dodáva živá elektronická hudba zoskupenia Isobutane. Výtvarný kľúč k inscenácii určujú najmä nápadité kostýmy Bet Moth, ktoré kombinujú futuristický klubový štýl so zámernou výstrednosťou a opulentnosťou. Mladý tvorivý kolektív touto inscenáciou opäť demonštruje, že mu nie je ľahostajná budúcnosť našej spoločnosti, hoci ružovo ju v žiadnom prípade nevidí.


Realizačný tím:

Osoby a obsadenie:

Premiéra inscenácie:

24. 6. 2022