Repertoár

V Martine hrá garážová kapela (Vladimír

V MARTINE HRÁ GARÁŽOVÁ KAPELA

Vladimír Štefko, Pravda 13.12.2006 

Členmi skupiny The Sturs sú Ľudo (Štúr), Janko (Kráľ), Ondro (Sládkovič), Samo (Chalupka). Asistuje im starší druh Bernolák. Program Štúrovci autorov Doda Gombára a Róberta Mankoveckého nie je, chvalabohu, muzikál. Ale skúška (v režisérskej biografii Gombára, koľká už?). Skúška garážovej kapely, ktorá sa chystá na koncert v kultúrnom dome, ktorý má uvádzať trochu staromódny Riaditeľ (Viliam Hriadel) a odborne posúdiť Dr. Vlková (Petronela Valentová). Ozdobou pódia majú byť Adela, určite tá z Ostrej Lúky, a Marína, určite tá Sládkovičova. Ostatný slovenský ľud reprezentuje opitý zamestnanec budovy. Tá garážová kapela hrá punk, skat, hip-hop, rock a textami sú zväčša autentické texty štúrovských básnikov.
Autormi hudby sú Róbert Mankovecký (zároveň Bernolák) a Miloslav Král (zároveň Ondro). Martinských hercov dopĺňajú hostia Ondrej Kovaľ (Janko) a Daniel Heriban (Samo). Všetci vrátane Jany Oľhovej, ktorá vytvorila rozsahom skromnú, no obsažnú a pôsobivú postavu Matky (Štúrovej), sa ukázali ako dobrí herci, vokalisti a inštrumentalisti. Marek Geišberg stvárnil i zaspieval Ľuda ako odhodlaného mladého muža, buriča a askétu. Mnohí slovenskí textári, komponisti a speváci pop-music by sa mali po tomto programe radšej vzdať aktívnej činnosti.
Tvorcovia Štúrovcov v Slovenskom komornom divadle vyhnali národných buditeľov z učebníc do dnešného verejného priestoru. Zrazu ich texty znejú naliehavo, aktuálne a emocionálne pôsobivo. Nie sú to už skamenené legendy, ale živí ľudia, ktorým sa nevyhýba zloba sveta ani zloba vlastná. Je v tom pokora aj úcta, aj provokačné gesto. Slovom, klasika očami dnešnej mladej generácie. Žiadna svätokrádež, iba prelínanie minulého s dnešným. Nie je to divadelná inscenácia v tradičnom zmysle slova. Aj tu žmurká postmoderna, ale namiesto bezduchého rozbíjania kánonov skladá javiskový tvar šikovne, so zreteľom na obsah. Má aj príbeh, postavy, konflikt, interpretáciu. V náznaku, v útržkoch umne pospájaných do mystifikácie koncertu, ktorý - akože -sa konať nebude. Mystifikácia a mystérium o našich romantikoch. Ako dobre to ladí. Divákovi stačia aj najmenšie znalosti z našej histórie, aby sa v tom všetkom orientoval.
A aké je posolstvo martinských Štúrovcov? Pripomínajú, že okrem hodnôt konzumného života už boli a hlavne mali by byť aj hodnoty inakšie. Mladí martinskí divadelníci to kričia nahlas!