Najvýznamnejšie aktivity SKD Martin v zahraničí

2011

 • účasť na festivale Východočeských divadiel Pardubice, na festivale Divadlo európskych regiónov v Hradci Králové a na festivale divadiel Moravy a Sliezska v Českom Těšíne s inscenáciou hry Moliére Mizantrop
 • účasť na festivale MITTELFEST v talianskom Cividale s inscenáciou hry K. Žišku a Z. Pálenčíkovej A budeme si šepkať
 • účasť na medzinárodnom festivale Slovenské divadlo v Prahe s inscenáciou hry Enrica Luttmanna 5 za jednu v Divadle Bez Zábradlí Praha
 • zapojenie sa do medzinárodného európskeho projektu Ariane 6, v ktorom sa zúčastní 6 partnerských divadiel: z Francúzska, Talianska, Holandska, Rumunska, Českej republiky a Slovenska. Vyhlasovateľom a podporovateľom projektu je Európska únia – Kultúrny program 2007/2013, koordinátorom za všetky zúčastnené strany je divadlo L'apostrophe scène nationale de Cergy-Pontoise et du Val d'Oise z Paríža. V lete 2012 pokračuje výberové konanie druhým kolom.

2010

 • účasť na festivale Setkání/Stretnutie 2010 v Městskom divadle Zlín (ČR) a na festivale v poľskom Olsztyne s inscenáciou hry K. Žišku a Z. Pálenčíkovej A budeme si šepkať
 • účasť na medzinárodnom festivale v kórejskom Geochangu – 2 odohrané predstavenia Zvedavá rozprávka
 • účasť na Svetovom festivale národných divadiel s s inscenáciou hry Sławomira Mrożeka Tango v kórejskom Soule /3 predstavenia/
 • účasť na festivale divadiel Moravy a Sliezska v Českom Těšíne s inscenáciou hry Y. Reza Kumšt
 • účasť na stretnutí Slovákov žijúcich v Moste s inscenáciou hry M. Gavrana Zabudni na Hollywood

2009

 • účasť na medzinárodnom festivale Slovenské divadlo v Prahe s inscenáciou hry Juana Carlosa Rubia Fajčenie je drina v Divadle Bez Zábradlí Praha
 • účasť na festivale Divadlo európskych regiónov v Hradci Králové a na festivale divadiel Moravy a Sliezska v Českom Těšíne s inscenáciou hry Sławomira Mrożeka Tango

2008

 • účasť na medzinárodnom festivale Slovenské divadlo v Prahe s inscenáciou hry M. Viewegha Anjeli všedného dňa v Divadle Bez Zábradlí Praha 
 • účasť na festivale Devět bran s inscenáciou hry Sławomira Mrożeka Tango v Prahe
 • účasť na festivale divadiel Moravy a Sliezska v Českom Těšíne s inscenáciou hry Milana Lasicu, Jána Soloviča, Júliusa Satinského Plné vrecká peňazí

2007

 • účasť na festivale Další břehy v Opave, Divadelní flóra v Olomouci, Setkání 2007 Stretnutie v Zlíne, Divadlo Európskych regiónov v Hradci Králové, na medzinárodnom festivale Divadlo v Plzni, Festivale divadiel Moravy a Sliezska v Českom Těšíne a na medzinárodnom festivale JoakimInterFest v srbskom Kragujevaci s inscenáciou hry A. P. Čechova Ivanov
 • účasť na na festivale Bez hranic v Českom Tešíne s inscenáciou Štúrovci (koncert zrušený)

2006

 • účasť na medzinárodnom festivale Divadelná Nitra s inscenáciou hry A. P. Čechova Ivanov, ktorá získala 5 divadelných ocenení DOSKY za najlepšiu inscenáciu, réžiu, scénu, kostýmy a scénickú hudbu sezóny 2005/2006
 • účasť na festivale Slovenské divadlo v Prahe, Setkání 2006 Stretnutie v Zlíne a  Divadlo európskych regiónov v Hradci Králové s inscenáciou hry M. Bulgakova a D. Gombára Dog´s Heart (divadelná pitva)
 • účasť na festivale To najlepšie z humoru na slovenskej scéne v Mladej Boleslavy s inscenáciou hry M. Gavrana Zabudni na Hollywood

2005

 • účasť na festivale Slovenské divadlo v Prahe s inscenáciou hry J. Gregora-Tajovského Nový život (oprašovačka)
 • účasť na Festivale divadiel Moravy a Sliezska v Českom Těšíne s inscenáciou hry M. Bulgakova a D. Gombára Dog´s Heart (divadelná pitva)

2004

 • účasť na srbsko - slovenskom festivale Petrovské dni divadelné v Báčškom Petrovci s inscenáciou hry J. G. Tajovského Nový život (oprašovačka), ktorá vznikla pri príležitosti 60. výročia založenia Slovenského komorného divadla

2003

 • účasť na slovensko-nemeckom festivale v Kolíne nad Rýnom s inscenáciou dramatizácie románu G. Vámoša Atómy Boha

2001

 • účasť na festivale Setkání 2001 Stretnutie (prezentácia prvého uvedenia dramatického textu na českej a slovenskej scéne) s inscenáciou hry V. Klimáčka Rozkvitli sekery

2000

 • účasť na Expo 2000 v Hannoveri s inscenáciou dramatizácie prózy K. Royovej Bez Boha na svete

1999

 • účasť na festivale Eurokaz v Záhrebe s inscenáciou dramatizácie románu G. Vámoša Atómy Boha

1998

 • účasť na festivale Nové európske divadlo v Moskve s inscenáciou scénickej kompozície textu J. H. Vajanského Pustokvet

1996

 • účasť na festivale Mittelfest - Identita 1996 v severotalianskom Cividale s inscenáciou dramatizácie Timravinej prózy Skon Paľa Ročku

1995

 • účasť na Medzinárodnom festivale v macedónskom Skopje s inscenáciou hry N. V. Gogoľa Bláznove zápisky

1991

 • inscenácie Baal a Dotyky a spojenia na svetovom festivale v škótskom Edinburghu, kde Dotyky a spojenia získali prestížne novinárske ocenenie denníka The Guardian - Critics´ Choice 1991 a túto značku kvality mohlo naše divadlo používať na propagačných materiáloch po dobu 1 roku

1990

 • účasť na Medzinárodnom činohernom festivale v Moskve s inscenáciou hry B. Brechta Baal
 • účasť na medzinárodnom festivale BITEF v Belehrade a na Festivale otvoreného divadla vo Wroclavi s inscenáciou hry P. Marivauxa Dotyky a spojenia
 • účasť na festivale Na hranici v Poľskom Tešíne s incenáciou hry V. Havla Audiencia