Verejné obstarávanie

2023 

Oznámenie o vyhlásení zákazky č. 010/2023 

Slovenské komorné divadlo Martin vyhlasuje zákazku na dodanie služby "Mobilné germicídne žiariče".

Termín predkladania ponúk do 8.3.2023. 

Pre odkaz na zverejnenú zákazku kliknite tu .

 

Oznámenie o vyhlásení zákazky č. 011/2023 

Slovenské komorné divadlo Martin vyhlasuje zákazku na dodanie služby "Bezdotykové dávkovače dezinfekcie".

Termín predkladania ponúk do 8.3.2023. 

Pre odkaz na zverejnenú zákazku kliknite tu .

  

Oznámenie o vyhlásení zákazky č. 009/2023 

Slovenské komorné divadlo Martin vyhlasuje zákazku na dodanie služby "Tepovač - extraktor".

Termín predkladania ponúk do 3.3.2023. 

Pre odkaz na zverejnenú zákazku kliknite tu .

 

Vyhodnotenie zákazky č. 008/2023 

Zákazka č. 006/2023 "LED reflektory a elektroinštalačný materiál - pracovné osvetlenie" bola ukončená.

Odkaz na dokumentáciu k zákazke: tu.

 

Oznámenie o vyhlásení zákazky č. 008/2023 

Slovenské komorné divadlo Martin vyhlasuje zákazku na dodanie služby "LED reflektory a elektroinštalačný materiál - pracovné osvetlenie".

Termín predkladania ponúk do 21.2.2023. 

Pre odkaz na zverejnenú zákazku kliknite tu .

 

Vyhodnotenie zákazky č. 006/2023 

Zákazka č. 006/2023 "Autobusová preprava osôb - zájazdy SKD Martin v mesiaci 04/2023" bola ukončená.

Odkaz na dokumentáciu k zákazke: https://portal.eks.sk/SpravaZakaziek/Zakazky/Detail/335669

 

Oznámenie o vyhlásení zákazky č. 006/2023 

Slovenské komorné divadlo Martin vyhlasuje zákazku na dodanie služby "Autobusová preprava osôb - zájazdy SKD Martin v mesiaci 04/2023".

Termín predkladania ponúk do 14.2.2023.

Odkaz na zverejnenú zákazku: https://portal.eks.sk/SpravaZakaziek/Zakazky/Detail/335669 .

 

Vyhodnotenie zákazky č. 001/2023 

Zákazka č. 001/2023 "Čistiace, dezinfekčné a pracie prostriedky" bola ukončená.

Odkaz na dokumentáciu k zákazke: https://portal.eks.sk/SpravaZakaziek/Zakazky/Detail/335287 .

 

Vyhodnotenie zákazky č. 003/2023 

Zákazka č. 003/2023 "Zvuková technika pre SKD Martin" bola ukončená.

Odkaz na dokumentáciu k zákazke: https://portal.eks.sk/SpravaZakaziek/Zakazky/Detail/335242.

 

Oznámenie o vyhlásení zákazky č. 001/2023 

Slovenské komorné divadlo Martin vyhlasuje zákazku na dodanie tovaru "Čistiace, dezinfekčné a pracie prostriedky".

Termín predkladania ponúk do 31.1.2023.

Odkaz na zverejnenú zákazku: https://portal.eks.sk/SpravaZakaziek/Zakazky/Detail/335287 .

 

Vyhodnotenie zákazky č. 004/2023 

Zákazka č. 004/2023 "Dotykové monitory a SSD disk" bola ukončená. 

Odkaz na dokumentáciu k zákazke: https://portal.eks.sk/SpravaZakaziek/Zakazky/Detail/335063.

 

Vyhodnotenie zákazky č. 002/2023 

Zákazka č. 002/2023 "Sušička bielizne" bola ukončená. 

Odkaz na dokumentáciu k zákazke: https://portal.eks.sk/SpravaZakaziek/Zakazky/Detail/335048.

 

Oznámenie o vyhlásení zákazky č. 003/2023 

Slovenské komorné divadlo Martin vyhlasuje zákazku na dodanie tovaru "Zvuková technika pre SKD Martin".

Termín predkladania ponúk do 27.1.2023.

Odkaz na zverejnenú zákazku: https://portal.eks.sk/SpravaZakaziek/Zakazky/Detail/335242.

 

Oznámenie o vyhlásení zákazky č. 004/2023 

Slovenské komorné divadlo Martin vyhlasuje zákazku na dodanie tovaru "Dotykové monitory a SSD disk".

Termín predkladania ponúk do 20.1.2023.

Odkaz na zverejnenú zákazku: https://portal.eks.sk/SpravaZakaziek/Zakazky/Detail/335063.

 

Oznámenie o vyhlásení zákazky č. 002/2023  

Slovenské komorné divadlo Martin vyhlasuje zákazku na dodanie tovaru "Sušička bielizne".
Termín predkladania ponúk do 20.1.2023.
Odkaz na zverejnenú zákazku: https://portal.eks.sk/SpravaZakaziek/Zakazky/Detail/335048.

2022