pripravujeme

 

j. a. pitínský / M A T K A

hororová komédia 

réžia / Lukáš Brutovský

Poetická budovateľská paródia, v ktorej sa rodinné tradície strážia aj za cenu vyhubenia rodiny. Drsný, a pritom básnicky snový príbeh začína pri vychladnutej polievke a končí na politickej tribúne. 

08 / 11 / 2019 / NÁRODNÝ DOM

 

g. orwell, robert icke, duncan macmillan /  1 9 8 4  

kultová antiutópia 

réžia / Rastislav Ballek

Najnovšia adaptácia slávneho románu, ktorý na Slovensku ešte nebol divadelne spracovaný. Pod taktovkou jedného z najvýraznejších súčasných režisérov Rastislava Balleka uvádzame Orwellov obraz totalitarizmu v slovenskej premiére.  

31 / 1 / 2020 / ŠTÚDIO 

 

l. fuks, d. majling / S P A Ľ O V A Č  M Ŕ T V O L

čierna komédia 

réžia / Ján Luterán 

Groteskný príbeh o zamestnancovi krematória, ktorého fascinuje smrť. Fuksov bizarný obraz vzostupu árijskej ideológie je známy predovšetkým vďaka filmovému spracovaniu Juraja Herza. V réžii Jána Luterána sa dočká novej, divadelnej podoby.

27 / 03 / 2020 / ŠTÚDIO

 

a. camus / S P R A V O D L I V Í

laboratórium teroru

réžia / Lukáš Brutovský 

Existencialistická dráma inšpirovaná skutočnou udalosťou - teroristickým útokom ruských socialistických revolucionárov - je nielen dokumentom brutálneho činu, ale predovšetkým divadelnou úvahou o politickom terorizme, o tom, kam môže človek zájsť v mene ideálu a čo všetko to znamená - pre obete, pre páchateľov, pre spoločnosť.

05 / 06 / 2020 / NÁRODNÝ DOM

 

V I D Í M E  Ť A !