Vyhlásenie o prístupnosti

Sekcia NEWSLETTER je produktom tretej strany. Požadované zmeny dané dokumentomu "VÝSLEDKY ZJEDNODUŠENEJ METÓDY OVEROVANIA PRÍSTUPNOSTI" sme vykonali. Na požaidavky vyžadujúce zmeny v kóde nemáme dosah.