Vyhlásenie o prístupnosti

SKD Martin sa snaží zabezpečiť prístupnosť svojich webových stránok v súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podľa smernice (EÚ) 2016/2012.

Toto vyhlásenie o prístupnosti sa vzťahuje na webové sídlo Slovenského komorného divadla v Martine publikované na adrese www.skdmartin.sk.

Stav súladu

Tieto webové stránky sú v čiastočnom súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2012. Nesúladné prvky sú uvedené nižšie.