Súhrnné správy

Dokument

Súhrnná správa III. štvrťrok 2020

Zverejnené vo Vestník/rok/oznamenie:

231/2020/40661 - výnimky
230/2020/40434 - zákazky s nízkymi hodnotami

Dokument

Súhrnná správa II. štvrťrok 2020

Zverejnené vo Vestník/rok/oznamenie:

161/2020/28992
Dokument

Súhrnná správa I. štvrťrok 2020

Zverejnené vo Vestník/rok/oznamenie:

96/2020/18313
Dokument

Súhrnná správa IV. štvrťrok 2019

Zverejnené vo Vestník/rok/oznamenie:

33/2020/8319 32/2020/8661
Dokument

Súhrnná správa III. štvrťrok 2019

Zverejnené vo Vestník/oznamenie:

138/16916
Dokument

Súhrnná správa II. štvrťrok 2019

Zverejnené vo Vestník/oznamenie:

138/16916 138/16978 139/17039 141/17306 141/17352 141/17353
Dokument

Súhrnná správa I. štvrťrok 2019

Zverejnené vo Vestníku č.90/2019

Zobraziť...
Dokument

Súhrnná správa IV. štvrťrok 2018

 

Zobraziť...
Dokument

Súhrnná správa III. štvrťrok 2018

 

Zobraziť...
Dokument

Súhrnná správa II. štvrťrok 2018

 

Zobraziť...
Dokument

Súhrnná správa I. štvrťrok 2018

 

Zobraziť...
Dokument

Súhrnná správa IV. štvrťrok 2017

 

Zobraziť...
Dokument

Súhrnná správa III. štvrťrok 2017

 

Zobraziť...
Dokument

Súhrnná správa II. štvrťrok 2017

 

Zobraziť...
Dokument

Súhrnná správa I. štvrťrok 2017

 

Zobraziť...
Dokument

Súhrnná správa IV. štvrťrok 2016

 

Zobraziť...
Dokument

Súhrnná správa III. štvrťrok 2016

 

Zobraziť...
Dokument

Súhrnná správa II. štvrťrok 2016 od 18.4.

 

Zobraziť...
Dokument

Súhrnná správa II. štvrťrok 2016 do 17. 4.

 

Zobraziť...
Dokument

Súhrnná správa I. štvrťrok 2016

 

Zobraziť...