Súhrnné správy

Súhrnná správa III. štvrťrok 2020

Zverejnené vo Vestník/rok/oznamenie:

Vestník 231/2020/40661 - výnimky
Vestník 230/2020/40434 - zákazky s nízkymi hodnotami

Súhrnná správa II. štvrťrok 2020

Zverejnené vo Vestník/rok/oznamenie:

Vestník 161/2020/28992

Súhrnná správa I. štvrťrok 2020

Zverejnené vo Vestník/rok/oznamenie:

Vestník 96/2020/18313

Súhrnná správa IV. štvrťrok 2019

Zverejnené vo Vestník/rok/oznamenie:

Vestník 33/2020/8319 Vestník 32/2020/8661

Súhrnná správa III. štvrťrok 2019

Zverejnené vo Vestník/oznamenie:

Vestník 138/16916

Súhrnná správa I. štvrťrok 2019

Zverejnené vo Vestníku č.90/2019

Zobraziť...

Súhrnná správa IV. štvrťrok 2018

Súhrnná správa III. štvrťrok 2018

Súhrnná správa II. štvrťrok 2018

Súhrnná správa I. štvrťrok 2018

Súhrnná správa IV. štvrťrok 2017

Súhrnná správa III. štvrťrok 2017

Súhrnná správa II. štvrťrok 2017

Súhrnná správa I. štvrťrok 2017

Súhrnná správa IV. štvrťrok 2016

Súhrnná správa III. štvrťrok 2016

Súhrnná správa II. štvrťrok 2016 od 18.4.

Súhrnná správa II. štvrťrok 2016 do 17. 4.

Súhrnná správa I. štvrťrok 2016