Kontakty

Adresa

Slovenské komorné divadlo Martin, Divadelná 1, 036 80 Martin

Spojovateľ, informácie: 043 422 40 98
Všeobecný e-mail: skd@divadlomartin.sk

Faxové čísla
043/422 22 34 (sekretariát riaditeľa)
043/422 01 72 (marketing)

IČO: 36145301
DIČ: 2021429960
č. účtu: 7000481934/8180 IBAN: SK70 8180 0000 0070 0048 1934

Riaditeľ

František Výrostko - vyrostko@divadlomartin.sk

Sekretariát riaditeľa

Simona Valková - / 043/422 22 34, skd@divadlomartin.sk, valkova@divadlomartin.sk

Umelecký šéf

Lukáš Brutovský - brutovsky@divadlomartin.sk

Manažér úseku prevádzky a obchodu

Andrej Agricola - 0917 655 471 - agricola@divadlomartin.sk

Scénograf / šéf výpravy

Jozef Ciller - skd@divadlomartin.sk

Manažér pre projekty a vzťahy s verejnosťou

Tibor Kubička - 0905 900 781, kubicka@divadlomartin.sk

Ekonomické oddelenie:

Jana Majerová (štatutárny zástupca, vedúca učtárne)
043/ 4224 098, kl. 208, 0917 504 232, majerova@divadlomartin.sk
Drahomíra Panušková (materiálová účtovníčka)
043/ 4224 098, kl. 423, 0915 853 960, panuskova@divadlomartin.sk
Silvia Zacharová (pokladňa, rozpočtár)
043/ 4224 098, kl. 423, 0915 853 960, zacharova@divadlomartin.sk

Úsek prevádzky a obchodu

/ 043/422 01 72; 0905 880 811

Anna Sochorová - (umelecká prevádzka, hosťovanie, prenájmy a zájazdy)
0907 879 489, marketing@divadlomartin.sk
Katarína Kučová - (predpredaj, rezervácie vstupeniek, organizované predstavenia) katka@divadlomartin.sk
Miroslava Kováčiková - (referent pre predaj)
kovacikova@divadlomartin.sk
Stanislava Hurtová (umelecká prevádzka a archív divadla)
043/423 06 55, stanka @ divadlomartin.sk

Pokladnica

Eva Ochodnická - rezervácie vstupeniek
043/422 22 12, pokladna@divadlomartin.sk

Personálne záležitosti

Agnesa Capková - 043/422 40 98, 0915 776 785, capkova@divadlomartin.sk

Dramaturgia:

Róbert Mankovecký - mankovecky@divadlomartin.sk
Monika Michnová - mmichnova@yahoo.com

Národný dom: LATITUDE - 49° 3' 54,523" N, LONGITUDE - 18° 55' 17,351" E, LATITUDE1 - 49,0651454092253, LONGITUDE1 - 18,921486261933
Štúdio: LATITUDE - 49° 3' 55,594" N, LONGITUDE - 18° 55' 17,772" E, LATITUDE1 - 49,0654427266474, LONGITUDE1 - 18,9216032673827

Zriaďovateľ

128-erb_zsk Žilinský samosprávny kraj
http://www.regionzilina.sk