Repertoár

Rocková Marína či Dumka slovenská (Oleg Dlouhý, Denník SME)

ROCKOVÁ MARÍNA ČI DUMKA SLOVENSKÁ

Oleg Dlouhý, Denník SME, 12. 12. 2006

Hovorí sa, že čím je národ vyspelejší, tým s väčším nadhľadom a odstupom nazerá na vlastnú minulosť. My Slováci si však deje minulé radi idealizujeme a romantizujeme, akoby naši predkovia iba trpeli, alebo konali skoro božie dobro.
Každá demýtizácia naráža na tvrdý odpor, pričom „strážcovia národnej čistoty" sa nachádzajú v každej generácii.
Dá sa očakávať, že aj projekt Doda Gombára a Róberta Mankoveckého Štúrovci (koncert zrušený) vyvolá ostré polemiky. Nejde totiž o klasickú drámu, ale o inscenovaný rockový koncert, na ktorom pesničky súčasného hudobného jazyka vychádzajú z textov Ľudovíta Štúra, Janka Kráľa, Andreja Sládkoviča a Sama Chalupku.
Róbert Mankovecký a Miloslav Kráľ napísali skvelú muziku, ktorou zotreli z veršov našich národovcov prach vekov. Všetky kompozície sú výborné, raz poetické, inokedy lyrické, ak treba, aj občiansky burcujúce.
Ani tá najodvážnejšia neuberá predlohe na vekmi overených hodnotách. Rockovo úderné hudobné zamyslenie autorov nad národnou identitou z úvodu, Kráľova Dumka slovenská, Sládkovičov Šarkan, rapová deklamácia básne Chalupkovho hymnu Mor ho!, či lyrická rocková balada zo Sládkovičovej Maríny prekvapujú syntézou poetického slova klasikov a súčasnej hudby, ktorá nemusí osloviť iba adolescentov.
Koncert rámcuje príbeh rockovej kapely, ktorej členovia sa identifikujú so Štúrom, Kráľom, Sládkovičom a Chalupkom. Tu projekt trochu kríva. Autori sa pohrávajú s autentickými legendami, nahryzli viaceré témy, no len jednu dotiahli do dramatickej pointy.
Najvypuklejšie sa to prejaví v závere, keď líder kapely umiera zbraňou, ktorú pravdepodobne sám nabil. Príbeh kapely je trochu ťažkopádny, vzťahy hrdinov príliš schematické.
Herci na premiére asi podľahli obave, aby hudba a texty nevyšli do prázdna a tak pritlačili na dramatizmus. Paradoxne, všetci lepšie muzicírujú, ako hrajú...
Napriek tomu treba projekt jednoznačne privítať. Dokázal, že štúrovská poézia nepatrí do zaprášených políc. Priblížil ju najmä mladým a starších možno privedie k úvahám o vzťahu k národnej minulosti.