OPATRENIA COVID-19

Upozorňujeme divákov,

že na základe aktuálne platných opatrení pre kultúrne podujatia sa všetky predstavenia v SKD Martin konajú v režime ZÁKLAD.

Pred vstupom do divadelnej sály už nie je povinné mať prekryté horné dýchacie cesty respirátorom triedy FFP2, KN95 alebo N95. Jeho použitie je už iba odporúčané.

Ďakujeme za pochopenie.