Repertoár

picture DIVADLO NUDE - Roľa

DIVADLO NUDE - Roľa

Divadlo NUDE už niekoľkokrát umiestnilo svoje inscenácie do špecifického prostredia, či to bol byt v prípade Ľúbim ťa a dávaj si pozor alebo kaviareň, v ktorej sa odohrávalo Prepáč, len odpíšem. Do tretice princíp site-specific tvorkyne využili pri inscenácii Roľa, ktorá sa - ako tušíme už z názvu - odohráva na poli. Jej názov je však dvojznačný. Štyri performerky totiž tematizujú rodinné vzťahy, dedičnosť a to, aká zložitá môže byť cesta nachádzania vlastnej identity, ak sa od nás zároveň očakáva, aby sme napĺňali niekoľko spoločenských rolí - či už nám boli dané, nanútené alebo sme sa pre ne sami/samy rozhodli. Autorské dielo naplnené osobnými výpoveďami skladá nielen mozaiku príbehov jednotlivých tvorkýň, ale podáva tiež svedectvo o vnútornom nepokoji, ktorý môžu vyvolať vonkajšie tlaky - spoločenské či rodinné. Akoby performerky na prázdnej roli chceli začať od nuly a samé si vybudovať svoje ja. Ako v živote, ani v inscenácii to, žiaľ, nie je ľahké - štvorica sa točí v kruhu, navzájom sa spájajú a odstrkávajú, vytvárajú putá, aby ich neskôr pretrhali a napokon si aj tak potvrdili to, čo vedeli už od začiatku - že odpútať sa od (rodinných) vzťahov je takmer nemožné a jedinou nádejou je nájsť si medzi nimi a v nich svoj priestor na život.

Sugestívnosť inscenácie nepochybne dotvára široké pole symbolizujúce obrovské možnosti budúceho (ľudského, osobnostného) rastu, živá hudba, ale tiež kostýmy a účesy účinkujúcich, ktoré svojím výzorom pripomínajú akési slovanské bohyne pripravené vzdorovať nepriazni a svoju krehkosť využiť ako silu. Roľa je inscenácia s obrovskou ženskou energiou, je hlasom, ktorý je - a aj naďalej by mal byť - zreteľne počuť na slovenskej divadelnej scéne.

Inscenácia získala Zvláštnu cenu poroty, Cenu bratislavského diváka a Cenu študentskej poroty na festivale Nová dráma/New Drama 2022.


Realizačný tím:

Osoby a obsadenie:

Premiéra inscenácie:

23. 6. 2022