Repertoár

picture DIVADLO THÁLIA SZÍNHÁZ KOŠICE - Otec, Matka, Chľast

DIVADLO THÁLIA SZÍNHÁZ KOŠICE - Otec, Matka, Chľast

Herec Róbert Lucskay, ktorý vyrastal v Košiciach, sa po viac ako dvadsiatich piatich rokoch strávených v zahraničí vrátil do Divadla Thália Színház, kde začínal ako inšpicient, aby sa stal spoluautorom a protagonistom monodrámy Otec, Matka, Chľast. Libreto inscenácie vznikalo počas pandémie v úzkej spolupráci s režisérom Józsefom Czajlikom a dramaturgom Miklósom Forgácsom. Traja autori mali našťastie odvahu vzdať sa pri písaní konečnej verzie značnej časti textu, takže vo výsledku divák nenájde nadbytočnú situáciu, ba dokonca ani slovo, ktoré by tu bolo navyše. Text, do značnej miery autobiografický, prináša stále značne tabuizovanú tému prítomnosti otca alkoholika v rodine prerozprávanú z pohľadu priameho aktéra - obete - čiže z pohľadu dieťaťa, ktoré dospieva v tieni závislého rodiča.

Róbert Lucskay aka Hladný herec stojí po celý čas na javisku sám a suverénne zvláda jednotlivé situácie, rovnako ako komunikáciu s publikom. Jeho prejavu dominuje nadhľad vďaka odstupu, ktorý rokmi získal od ťaživej témy spojenej s vlastným detstvom. Tým sa jeho one man show vyhla nebezpečenstvu, že by mohla skĺznuť do sentimentu. Naopak, prináša poetickosť, láskavý humor a dôvtip. Róbert Lucskay na javisku varí, čapuje pivo, priblíži divákom neľahkú realitu herca na voľnej nohe, ktorý sa počas pandémie musí nejako uživiť, a zasvätí ich aj do tajomných záhad mozgu. Jeho Hladný herec je smutným klaunom v tejto našej (post)kovidovej dobe.


Realizačný tím:

Osoby a obsadenie:

Premiéra inscenácie:

23. 6. 2022