Repertoár

picture NEZÁVISLÉ DIVADELNÉ ZOSKUPENIE ODIVO - Workshop | Od telesnosti k materiálu a späť

NEZÁVISLÉ DIVADELNÉ ZOSKUPENIE ODIVO - Workshop | Od telesnosti k materiálu a späť

Workshop pre študentov umeleckých škôl, žiakov ZUŠ a všetkých nadšencov divadla. Účastníkom umožní spoznať postupy objektového, pohybového divadla a performancie. Zameriava sa na skúmanie vzťahu subjekt - objekt, rozvoj tvorivosti a kreatívneho myslenia cez prácu s telom a objektom. Rozvíja hravosť ako základný predpoklad kreativity.

Lektori: Mária Danadová a Filip Hajduk

Dvojdňové podujatie (20.6., 21.6.), na ktoré stačí jeden lístok. 


Realizačný tím:

Osoby a obsadenie:

Premiéra inscenácie:

20. 6. 2022