Umelecký súbor

Peter Gábor

XXXXXXXX

režisér
umelecký šéf
člen súboru od októbra 2008 

Peter Gábor (1963) vyštudoval slovenčinu a hudobnú výchovu na Pedagogickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre a činohernú réžiu na Divadelnej fakulte AMU v Prahe. V rokoch 1992 - 1995 pôsobil ako interný režisér v martinskom divadle. V jeho réžii vzniklo na javisku Národného domu i Štúdia šesť umelecky i divácky pozoruhodných inscenácií. Režíroval Schnitzlerov Kolotoč (1991); Smočkove Bláznivé popoludnie Dr. Burkeho (1992); Anouihovu hru Miláček Ornifle (1993); Hrabalove - Krobotove Ostro sledované vlaky (1994); Bergerove Štyri muchotrávky a Veberovu Večeru vtákov (1995). V rokoch 1995 - 1997 pôsobil v Stredočeskom divadle v Kladne a od roku 1997 do 2004 ako umelecký šéf v Moravskom divadle v Olomouci. Jeho charakteristický režijný rukopis smeruje k vystavaniu javiskového obrazu s výrazným poetickým rozmerom. Za inscenácie Goetheho Fausta I. a II., ktoré režíroval v Moravskom divadle v Olomouci, získal Cenu českého divadla za réžiu (2002). Úspešne pôsobil aj na scéne Théâtre Molière v Paríži. Mimoriadny úspech mala jeho najnovšia inscenácia hry Williama Shakespeara Komédia omylov v rámci Letných Shakespearovských slávností 2008 v Prahe.