Umelecký súbor

Alena Pajtinková

herečka

členka súboru od roku 2017

spolupráca s inými divadlami

DAB Nitra (2007-2017), Astorka Korzo '90, Nová Scéna Bratislava, Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre

iné umelecké aktivity

TV, rozhlas, film a dabing

spev(Bijouterrier) 

pegagogička  - umelecký prednes na súkromnom konzervatóriu v Nitre