Umelecký súbor

Barbora Palčíková

herečka

členka súboru od roku 2017 

spolupráca s inými divadlami
 
SND Bratislava, MDPOH Bratislava, Teatro Colorato