Umelecký súbor

Lukáš Brutovský

umelecký šéf, režisér

člen súboru od roku 2015

spolupráca s inými divadlami

SND Bratislava, DAB Nitra, DJP Trnava, Bratislavské bábkové divadlo, HaDivadlo, MD Kladno, JČD České Budějovice, Švandovo Divadlo, Národní divadlo moravskoslezské, Divadlo Petra Bezruče, Astorka Korzo '90, ŠD Košice

iné umelecké aktivity

  • preklady divadelných hier: DAB Nitra, DJP Trnava, Lab VŠMU, SKD Martin
  • autor textov pre divadlo a rozhlas: SND Bratislava, DJP Trnava, Malá scéna STU, RTVS
  • hudba pre divadlo: DJP Trnava, Astorka Korzo '90, SKD Martin

ocenenia

  • Cena Divadelních novin v sezóne 2014/15 za réžiu inscenácie Maryša (HaDivadlo)
  • Viacero ocenení za na medzinárodných festivaloch vysokých škôl
  • 1. miesto v súťaži Dráma 2009 ako autor divadelnej hry Na obed