Aktuality Zomrel Mišo Kováč-Adamov

Vo veku nedožitých 93 rokov nás navždy opustil literárny historik, folklorista, bibliograf, muzeológ, teatrológ a dramatik Michal Kováč-Adamov.

Mišo Kováč-Adamov, občianskym menom Michal Kováč, kultúrny a literárny historik, teatrológ, dramatik, sa narodil 24. mája 1930 v obci Opatovce nad Žitavou, dnešnej súčasti Zlatých Moraviec. Žil a tvoril v Martine, kde zomrel 21. mája 2023.

Študoval na gymnáziu v Zlatých Moravciach (1946 - 1951), odbor slovenčina a literárna veda (1951 - 1956), knihovníctvo (1961 - 1962) na Filozofickej fakulte UK v Bratislave, muzeológiu na Filozofickej fakulte Univerzity J. E. Purkyňu v Brne (1969 - 1970).

Pôsobil v Matici slovenskej v Martine (1956 - 1990), najskôr ako pracovník bibliografického oddelenia, riaditeľ Pamätníka slovenskej literatúry (1966 - 1971), neskôr ako pracovník Literárneho múzea (1971 - 1990). Súčasne prednášal literárnu muzeológiu na univerzite v Brne (1971 - 1999). Bol námestníkom ministra kultúry Slovenskej republiky v Bratislave (1990 - 1992), správcom Matice slovenskej v Martine (1993 - 1994), od 1993 prednášal kultúrnu históriu a staroslovienčinu v teologickom inštitúte v Badíne.

Bol otcom myšlienky najstaršieho slovenského literárneho festivalu Slovesná jar, ktorý pravidelne prebieha každý rok v Martine už od roku 1967 až dodnes. Patril medzi zakladateľov slovenského literárneho múzejníctva. Je autorom oceňovaných publikácií, v dramatickej tvorbe sa orientoval na rekonštruovanie ľudových hier.

Celý život aktívne pôsobil na poli ochotníckeho divadla. Práve vďaka nemu a jeho radám ochotnícke divadlo v Turci umelecky napredovalo a rozvíjalo sa. Je zakladateľom festivalu Scénická žatva, angažoval sa aj ako lektor a posudzovateľ ďalších ochotníckych divadelných festivalov, býval členom poroty takmer všetkých turčianskych regionálnych divadelných súťaží.

V jednom z publikovaných rozhovorov žartuje, že divadelníkom sa stal už pred svojím narodením, keď sa jeho rodičia zoznámili na divadelnej prehliadke v Zlatých Moravciach.

V novembri 2022 mu Asociácia divadelných kritikov SC AICT udelila Cenu za mimoriadny prínos v oblasti divadla.

Česť jeho pamiatke.

Umrel Mišo Kováč-Adamov


02.10.2023 – 08:10

Hosťovanie Slovenského komorného divadla Martin v Prahe

V dňoch 6. a 8. 10. bude SKD Martin reprezentovať svoju tvorbu s inscenáciou Zem pamätá a s cyklom troch inscenácií Iokasté, Hekuba a Bačova žena v Prahe.

Viac o aktualite Hosťovanie Slovenského komorného divadla Martin v Prahe
28.09.2023 – 15:09

Hekuba na 32. ročníku festivalu Divadelná Nitra

Marek Geišberg ako Agamemnón a Lucia Jašková ako Hekuba podávajú priam dychberúce výkony.

Viac o aktualite Hekuba na 32. ročníku festivalu Divadelná Nitra
22.09.2023 – 13:09

Hekuba na medzinárodnom festivale Divadelná Nitra

Začína sa medzinárodný festival Divadelná Nitra, ponúkne 12 inscenácií.

Viac o aktualite Hekuba na medzinárodnom festivale Divadelná Nitra
21.09.2023 – 09:09

Večer Všetci Hollí bol venovaný nielen režisérovi a hercovi Martinovi Hollému st.

Dňa 19. septembra 2023 sa v divadelnom klube BREPT uskutočnil otvárací večer II. ročníka projektu Dva národy – jeden Dom.

Viac o aktualite Večer Všetci Hollí bol venovaný nielen režisérovi a hercovi Martinovi Hollému st.
12.09.2023 – 14:09

Všetci Hollí

Dňa 19. septembra 2023 o 18:30 h sa v divadelnom klube BREPT uskutoční prvý koncert II. ročníka projektu Dva národy – jeden Dom, ktorý pozostáva zo štyroch komorných koncertných večerov.

Viac o aktualite Všetci Hollí
22.08.2023 – 08:08

Program na OKTÓBER

V utorok 22. augusta o 15:00 spúšťame predaj lístkov na októbrové predstavenia.

Viac o aktualite Program na OKTÓBER
21.08.2023 – 10:08

101. Scénická žatva

Na 101. ročníku festivalu Scénická žatva sa naučíte hrať, režírovať, písať, ale aj vyrábať kostýmy.

Viac o aktualite 101. Scénická žatva
15.08.2023 – 15:08

NOVÁ SEZÓNA JE ZA DVERAMI!

Dnes sme spustili predaj lístkov na september.

Viac o aktualite NOVÁ SEZÓNA JE ZA DVERAMI!
30.06.2023 – 11:06

SKONČIL SA 18. ROČNÍK DIVADELNÉHO FESTIVALU DOTYKY A SPOJENIA

Divadelný festival Dotyky a spojenia, ktorý je najväčšou prehliadkou inscenácií uplynulej divadelnej sezóny na Slovensku, úspešne dokončil svoj osemnásty ročník.

Viac o aktualite SKONČIL SA 18. ROČNÍK DIVADELNÉHO FESTIVALU DOTYKY A SPOJENIA