Aktuality Zomrel Mišo Kováč-Adamov

Vo veku nedožitých 93 rokov nás navždy opustil literárny historik, folklorista, bibliograf, muzeológ, teatrológ a dramatik Michal Kováč-Adamov.

Mišo Kováč-Adamov, občianskym menom Michal Kováč, kultúrny a literárny historik, teatrológ, dramatik, sa narodil 24. mája 1930 v obci Opatovce nad Žitavou, dnešnej súčasti Zlatých Moraviec. Žil a tvoril v Martine, kde zomrel 21. mája 2023.

Študoval na gymnáziu v Zlatých Moravciach (1946 - 1951), odbor slovenčina a literárna veda (1951 - 1956), knihovníctvo (1961 - 1962) na Filozofickej fakulte UK v Bratislave, muzeológiu na Filozofickej fakulte Univerzity J. E. Purkyňu v Brne (1969 - 1970).

Pôsobil v Matici slovenskej v Martine (1956 - 1990), najskôr ako pracovník bibliografického oddelenia, riaditeľ Pamätníka slovenskej literatúry (1966 - 1971), neskôr ako pracovník Literárneho múzea (1971 - 1990). Súčasne prednášal literárnu muzeológiu na univerzite v Brne (1971 - 1999). Bol námestníkom ministra kultúry Slovenskej republiky v Bratislave (1990 - 1992), správcom Matice slovenskej v Martine (1993 - 1994), od 1993 prednášal kultúrnu históriu a staroslovienčinu v teologickom inštitúte v Badíne.

Bol otcom myšlienky najstaršieho slovenského literárneho festivalu Slovesná jar, ktorý pravidelne prebieha každý rok v Martine už od roku 1967 až dodnes. Patril medzi zakladateľov slovenského literárneho múzejníctva. Je autorom oceňovaných publikácií, v dramatickej tvorbe sa orientoval na rekonštruovanie ľudových hier.

Celý život aktívne pôsobil na poli ochotníckeho divadla. Práve vďaka nemu a jeho radám ochotnícke divadlo v Turci umelecky napredovalo a rozvíjalo sa. Je zakladateľom festivalu Scénická žatva, angažoval sa aj ako lektor a posudzovateľ ďalších ochotníckych divadelných festivalov, býval členom poroty takmer všetkých turčianskych regionálnych divadelných súťaží.

V jednom z publikovaných rozhovorov žartuje, že divadelníkom sa stal už pred svojím narodením, keď sa jeho rodičia zoznámili na divadelnej prehliadke v Zlatých Moravciach.

V novembri 2022 mu Asociácia divadelných kritikov SC AICT udelila Cenu za mimoriadny prínos v oblasti divadla.

Česť jeho pamiatke.

Umrel Mišo Kováč-Adamov


24.05.2023 – 12:05

Zomrel Dano Heriban

Zomrel herec a hudobník Daniel Heriban.

Viac o aktualite Zomrel Dano Heriban
23.05.2023 – 12:05

Nad divadelným festivalom Dotyky a spojenia prevzala záštitu prezidentka Slovenskej republiky pani Zuzana Čaputová

Nad 18. ročníkom divadelného festivalu Dotyky a spojenia prevzala záštitu prezidentka Slovenskej republiky pani Zuzana Čaputová.

Viac o aktualite Nad divadelným festivalom Dotyky a spojenia prevzala záštitu prezidentka Slovenskej republiky pani Zuzana Čaputová
23.05.2023 – 10:05

Zomrel Mišo Kováč-Adamov

Vo veku nedožitých 93 rokov nás navždy opustil literárny historik, folklorista, bibliograf, muzeológ, teatrológ a dramatik Michal Kováč-Adamov.

Viac o aktualite Zomrel Mišo Kováč-Adamov
22.05.2023 – 17:05

Poznáme víťazné inscenácie festivalu Nová dráma/New Drama 2023

19. ročník festivalu súčasnej drámy prebiehal v Bratislave od 15. do 20. mája.

Viac o aktualite Poznáme víťazné inscenácie festivalu Nová dráma/New Drama 2023
15.05.2023 – 16:05

PATRÓNI FESTIVALU EVA PAVLÍKOVÁ A ĽUBOMÍR VAJDIČKA

Patrónmi 18. ročníka divadelného festivalu DOTYKY A SPOJENIA sú herečka Eva Pavlíková a režisér Ľubomír Vajdička.

Viac o aktualite PATRÓNI FESTIVALU EVA PAVLÍKOVÁ A ĽUBOMÍR VAJDIČKA
14.05.2023 – 10:05

ZRUŠENÉ PREDSTAVENIE – 16.5.2023

Milí diváci, ospravedlňujeme sa, ale boli sme nútení pristúpiť k nevyhnutným zmenám v najbližšom programe.

Viac o aktualite ZRUŠENÉ PREDSTAVENIE – 16.5.2023
12.05.2023 – 10:05

PROGRAM NA JÚN

15. mája o 15:00 spúšťame predaj lístkov.

Viac o aktualite PROGRAM NA JÚN
10.05.2023 – 17:05

Inscenácia Iokasté otvára festival Nová dráma

Festival Nová dráma/New Drama ponúka bohatý program orientovaný na súčasnú drámu pre domácich a zahraničných divadelných odborníkov a širokú verejnosť.

Viac o aktualite Inscenácia Iokasté otvára festival Nová dráma
09.05.2023 – 08:05

DIVADELNÝ FESTIVAL DOTYKY A SPOJENIA ZVEREJNIL VÝBEROVÝ PROGRAM

Výberový nesúťažný festival Dotyky a spojenia ponúkne v termíne od 19. do 24. júna 2023 v Martine desať inscenácií v Hlavnom programe a päť inscenácií v Programe pre mladé publikum.

Viac o aktualite DIVADELNÝ FESTIVAL DOTYKY A SPOJENIA ZVEREJNIL VÝBEROVÝ PROGRAM