Repertoár

picture Nežná

Nežná

Roku 2009 si pripomíname dvadsiate výročie jedného
z najvýznamnejších spoločensko-politických pohybov vo východnej
Európe, ktorý viedol k pádu všetkých totalitných systémov
v zóne tzv. sovietskeho vplyvu a dospel k novej politickej mape
Európy. Vo vtedajšom Československu sme tento pohyb pomenovali
Nežná revolúcia, azda preto, že ho sprevádzala až priveľká
miera lásky, tolerancie a humanizmu. „Nežná" priniesla zmenu
zahraničnej a vnútornej politiky, totalitný režim sa zmenil
na pluralitnú parlamentnú demokraciu, vznikli dva samostatné
štáty. Eufóriu plných námestí spred dvadsiatich rokov vystriedali
prvé sklamania, nenaplnené očakávania, ale i každodenný život
novej demokratickej spoločnosti so svojimi politickými kauzami,
ekonomickými problémami, televíznymi show či športovými
úspechmi. Vracať sa k Nežnej revolúcii bolo nezaujímavé, neaktuálne,
ba dokonca až neslušné. A predsa máme pocit, že ostalo
čosi nedopovedané...
Východiskom autorského projektu Nežná dramatika Michala
Ditteho a režisérky Ivety Ditte Jurčovej sa stali autentické výpovede
obyčajných ľudí, ich reflexie revolúcie, ale i obdobia po nej,
porovnanie vtedajšieho euforického očakávania s dnešnou realitou.
Zber materiálu a hľadanie adekvátnej umeleckej výpovede
sme začali v tvorivej dielni Nežná počas 5. ročníka festivalu Dotyky
a spojenia. Zozbieraný dokumentárny materiál vsadil Michal Ditte
do fiktívneho príbehu s výraznými prvkami grotesky či absurdity,
a ponúka tak divácky atraktívne divadelné riešenie. Nežná nie
je iba jednorazovým projektom, ktorého úlohou je pripomenúť
si slávne obdobie našej novodobej histórie, ale má ambície
stať sa plnohodnotným titulom martinského divadla. Tvorcovia
sa pokúsia interpretovať neskreslený a objektívny historický materiál,
avšak kritériá didaktické či edukatívne podriaďujú kritériám
estetickým, s využitím jazyka súčasného divadla.

Nežná je mozaikou viacerých príbehov a osudov ľudí, ktorých novembrová revolúcia zasiahla či už v úlohe štatistu, odporcu alebo priameho aktéra. Inscenácia nenahliada na novembrové udalosti cez politiku, ale účelovo na ne pozerá optikou obyčajného človeka v situáciách, ktoré sú každému z nás dôverne známe. Nežná je v podstate stretnutím dvoch rozdielnych rodín s rôznymi názormi, skúsenosťami a hodnotami, ktoré sú nútené sedieť za jedným stolom v jednej miestnosti, tak pred dvadsiatimi rokmi ako i dnes, napriek tomu, že ich viac vecí rozdeľuje než spája. Inscenácia Nežná využíva revolúciu ako neodmysliteľný medzník našich dejín, pre inscenátorov je však interesantná konfrontácia toho čo bolo predtým a čo je potom.


Realizačný tím:

Autor: Michal Ditte
Dramaturgia: Róbert Mankovecký
Scéna: Jozef Ciller
Kostýmy: Jana Hurtigová
Réžia: Iveta Ditte Jurčová
Foto: Braňo Konečný

Osoby a obsadenie:

Imro: Michal Gazdík
Žofia, jeho žena:
Miloš, ich syn: Dominik Zaprihač
Zoja, ich dcéra: Nadežda Vladařová
Anton: Viliam Hriadel
Kamil, jeho syn: Dano Heriban
Jano: Marek Geišberg
Nevesta:
Ženích:

Premiéra inscenácie:

20. 11. 2009

Derniéra inscenácie:

04. 05. 2011

Bulletin

Partneri inscenácie

Nadácia Slovenskej sporiteľne - partner inscenácie
novy_martin - partner inscenácie
TPD_euronics - partner inscenácie
DCP s.r.o. - partner inscenácie
Kníhkupectvo Martinus - partner inscenácie
Rádio Expres - partner inscenácie