Umelecký súbor

Jozef Ciller

šéf výpravy

scénický výtvarník
člen súboru od roku 1967
šéf výpravy od roku 1975
vedúci Katedry scénografie na VŠMU v Bratislave, kde od roku 1997 pôsobí ako profesor

▪ spolupráca s inými divadlami
- SND Bratislava, ND Praha, ND Brno, ND Ostrava, Činoherní klub Praha, HaDivadlo Brno, Astorka Korzo '90 Bratislava, atď.
- pracoval v divadlách vo Viedni, Regensburgu, Krakove, Opole, Varšave, Talline, Kyjeve, Zagrebe, Rijeke, Dubrovníku, Tampere, Ellwangene, atď. (spolu v 20 európskych krajinách)

▪ iné umelecké aktivity
- samostatné výstavy vo Viedni, Prahe, Varšave, Regensburgu, Zlíne, Luhačoviciach, Bratislave, Novom Sade, Moskve; účasť na Biennale v Sâo Paulo
- množstvo spoločných výstav československých scénografov doma aj v zahraničí
- autor výpravy pre 40 televíznych inscenácií a 10 celovečerných filmov (Slávnosť v botanickej záhrade, Balada pro banditu)
- člen viacerých národných rád a komisií: SNG, SNK, MK SR, SND

▪ ocenenia
- zlaté medaily z PQ Praha 1975, 1983; zlatá medaila Nový Sad 1974
- čestný občan Martina, držiteľ Ceny mesta Martin a Ceny primátora mesta Martin