Umelecký súbor

Jozef Ciller

šéf výpravy

scénický výtvarník

člen súboru od roku 1967
šéf výpravy od roku 1975
vedúci Katedry scénografie na VŠMU v Bratislave, kde od roku 1997 pôsobí ako profesor

 •  spolupráca s inými divadlami
  •  SND Bratislava, ND Praha, ND Brno, ND Ostrava, Činoherní klub Praha, HaDivadlo Brno, Astorka Korzo '90 Bratislava, atď.
  •  pracoval v divadlách vo Viedni, Regensburgu, Krakove, Opole, Varšave, Talline, Kyjeve, Zagrebe, Rijeke, Dubrovníku, Tampere, Ellwangene, atď. (spolu v 20 európskych krajinách)
 • iné umelecké aktivity
  • samostatné výstavy vo Viedni, Prahe, Varšave, Regensburgu, Zlíne, Luhačoviciach, Bratislave, Novom Sade, Moskve; účasť na Biennale v Sâo Paulo
  • množstvo spoločných výstav československých scénografov doma aj v zahraničí
  • autor výpravy pre 40 televíznych inscenácií a 10 celovečerných filmov (Slávnosť v botanickej záhrade, Balada pro banditu)
  • člen viacerých národných rád a komisií: SNG, SNK, MK SR, SND
 • ocenenia
  • zlaté medaily z PQ Praha 1975, 1983; zlatá medaila Nový Sad 1974
  •  čestný občan Martina, držiteľ Ceny mesta Martin a Ceny primátora mesta Martin