Repertoár

picture Nevypovedané...

Nevypovedané...

Hudobno-poetický večer.

Umelecký prednes poslucháčov 4. a 2. ročníka Fakulty dramatických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici doplnia šansóny a iné hudobné vstupy.

Účinkujú: Alžbeta Kráľová, Oliver Ruttkay, Eva Gribová, Norbert Čabala, Klára Novotná, Martin Rafaj


Realizačný tím:

Osoby a obsadenie:

Premiéra inscenácie:

25. 5. 2023