Umelecký súbor

Petronela Valentová

herečka

herečka
členka súboru od roku 1979

▪ spolupráca s inými divadlami
MD Žilina - Bačova žena (2004)