Umelecký súbor

Rastislav Ballek

režisér

Absolvoval odbor divadelnej réžie na VŠMU v Bratislave. Už na škole vytvoril spolu s dramaturgom Martinom Kubranom veľa netradičných projektov - dramatizácií marginalizovaných textov slovenskej klasiky, ktoré zaujali nielen doma, ale aj v zahraničí (S. Vajanský: Letiace tiene (Divadlo J. Gregora Tajovského, 1994); R. Ballek - M. Kubran - S. Vajanský: Podivíni (VŠMU, 1995); R. Ballek - M. Kubran - M. Dohnány: Odchod z Bratislavy (VŠMU, 1995). Ich záujem o literárny „chorobopis" národa dal vzniknúť aj sérii významných inscenácií v martinskom divadle: S. H. Vajanského Pustokvet (1997, účasť na festivale Nové európske divadlo v Moskve) a Atómy Boha (1998, účasť na medzinárodnom festivale nového divadla Eurokaz v Záhrebe a slovensko-nemeckom festivale v Kolíne nad Rýnom). Tento cyklus uzavreli inscenáciou Bez Boha na svete podľa novely K. Royovej (1999, účasť na Expo 2000 v Hannoveri). V rokoch 1999 - 2001 pôsobil ako interný režisér martinského divadla. Potom režijne spolupracoval s Divadlom A. Duchnoviča v Prešove, s Mestským divadlom v Žiline, Divadlom Aréna v Bratislave, divadlom Rokoko v Prahe a Národným divadlom v Brne. Slovenská kritika ho „objavila" a ocenila až roku 2005, keď jeho inscenácia Tiso (podľa vlastného scenára) získala prestížne ocenenie Dosky 2005 v kategórii najlepšia inscenácia, herec (Marián Labuda) a scénická hudba (Martin Groll) sezóny 2004/2005. Paradoxne, kolektív tvorcov inscenácie Tiso získal ocenenie aj v kategórii Objav sezóny 2004/2005. V súčasnosti pôsobí ako umelecký šéf v Mestskom divadle v Žiline.

Prehľad réžií realizovaných v martinskom divadle
1997: R. Ballek - M. Kubran - S. Vajanský | Pustokvet
1998: R. Ballek - M. Kubran - G. Vámoš | Atómy Boha
1999: K. Royová | Bez Boha na svete
2002: E. Maliti Fraňová | Krcheň Nesmrteľný
2008: S. Mrożek |  Tango

Inscenácie v SKD Martin: