Umelecký súbor

Karol Čičmanec

manažér prevádzky, herec

manažér prevádzky a obchodu

Absolvoval štúdium herectva na Fakulte dramatických umení v Banskej Bystrici.