Umelecký súbor

Daniel Žulčák

herec

člen súboru od roku 2013

 

  • spolupráca s inými divadlami
    SND Bratislava, Divadlo Nová scéna
  • iné umelecké aktivity