Umelecký súbor

Miloslav Kráľ

herec, umelecký šéf

herec
člen súboru martinského divadla od roku 1997 - do 31. augusta 2008
v súčasnosti je členom umeleckého súboru Divadla Andreja Bagara v Nitre 

▪ iné umelecké aktivity
- rozhlas, dabing
- hudobný skladateľ
- dramaturg a umelecký riaditeľ Martinského festivalu divadiel na Slovensku Dotyky a spojenia

▪ ocenenia
-
ako spoluautor hudby (s Róbertom Mankoveckým a Ondrejom Kovaľom) získal Divadelné ocenenie Dosky 2007 za najlepšiu scénickú hudbu sezóny 2006/2007 k inscenácii Štúrovci (koncert zrušený)

- Cena Literárneho fondu za postavu Leonarda v inscenácii Krvavá svadba
- Cena STV za dabing za najlepší mužský herecký výkon vo filme Ruis Blas

Inscenácie v SKD Martin: