Repertoár

picture Zabudni na Hollywood

Zabudni na Hollywood

Hra chorvátskeho dramatika Mira Gavrana Zabudni na Hollywood je pohľadom za divadelnú oponu, je pohľadom do psychológie i technológie hereckej profesie. Pomocou jednoduchej modelovej situácie, kde slávny a úspešný herec v najlepších rokoch pripravuje na prijímacie skúšky nádejného adepta herectva, ponúka Gavran priestor pre herecký koncert dvoch protagonistov. V hre Zabudni na Hollywood stoja vedľa seba dialógy z textov klasických autorov, slávne monológy, poézia, slovné hačky, etudy naplnené situačnou a textovou komikou, gagmi, improvizáciou. Gavranov text je mozaikou hereckých činností a schopností, ktorá postupne dopĺňa odpoveď na otázku „Čo všetko je človek schopný urobiť pre úspech, slávu, popularitu, peniaze...".

Autor hry Miro Gavran: V divadle som zástancom tzv. hereckého divadla. Pre mňa je dobrá iba tá téma, ktorá hercovi poskytuje dobrú možnosť na budovanie presvedčivej roly. Pre mňa je dobrý ten režisér, ktorý umožňuje hercovi budovať dobrú úlohu...Ja aj kostýmového výtvarníka a scénografa oceňujem cez herca. Pre mňa je herec meradlom veci. Od starých Grékov až do dneška, cez celých 24 storočí pretrvali a ako trvalé hodnoty ostali len drámy, ktoré poskytovali veľké možnosti hercom. Žiaľ, v dvadsiatom storočí sme boli svedkami mnohých extrémov v politike i umení - a jeden z extrémov bol postmodernizmus, ktorý sa napokon premenil na negáciu ozajstného umenia. Ja som za rovnováhu základných prvkov, ktoré budujú predstavenie, teda za rovnováhu medzi herectvom - divadelným textom - réžiou, no a meradlom vecí a všetkých hodnôt divadle musí byť herec. (Miro Gavran v: Umenie je dôležité pre dialóg „Východu" a „Západu")

Predstavenie trvá 80 minút bez prestávky 


Realizačný tím:

Autor: Miro Gavran
Preklad: Ján Jankovič
Dramaturgia: Róbert Mankovecký
Scéna: Soňa Mrázová
Kostýmy: Soňa Mrázová
Pohybová spolupráca: Tomáš Nepšinský
Realizácia videozáznamu: Michal Večeřa
Réžia: Michal Náhlík

Osoby a obsadenie:

Premiéra inscenácie:

7. 5. 2004

Derniéra inscenácie:

13. 04. 2013

Partneri inscenácie

Rádio Expres - partner inscenácie