Umelecký súbor

Martin Horňák

herec

herec
člen súboru od roku 1973

▪ spolupráca s inými divadlami
Divadlo a.ha. Bratislava - Barokové oblaky
Divadlo Aréna - Boh masakra (2007)

▪ iné umelecké aktivity
rozhlas, dabing