Umelecký súbor

Jaroslav Kysel

herec

člen súboru od roku 2015

spolupráca s inými divadlami

Divadlo DPM