Umelecký súbor

Monika Michnová

dramaturgička

členka súboru od roku 2004

▪ spolupráca s inými divadlami
ŠD Košice

▪ iné umelecké aktivity
dramaturgia festivalu Dotyky a spojenia