Repertoár

picture A budeme si šepkať

A budeme si šepkať

Dramaturgia Slovenského komorného divadla sa systematicky venuje hľadaniu zabudnutých autorov. Tento raz sme z políc oprášili autorky - výnimočné ženy, ktoré aj v sukni dokázali predbehnúť svoj čas. Inscenáciu A budeme si šepkať tvorí mozaika prevažne autobiografických textov štyroch charizmatických žien slovenskej literatúry - Hany Gregorovej, Ľudmily Podjavorinskej, Eleny Maróthy Šoltésovej a Terézie Vansovej. Aký význam majú tieto autorky pre nás dnes? Čo z nich zostalo v našej kultúrnej pamäti? Kráčame po uliciach, ktoré nesú ich mená, ale nevieme o ich „obyčajných" osobitých životoch takmer nič. Čítaním ich spomienok, korešpondencie, autobiografických a memoárových čŕt či tvorby zisťujeme, že prežili veľmi intenzívny život - intenzívny v radosti aj v bolesti. Intenzívny v tom, ako sa neuzatváral do seba, ale pôsobil odstredivo. Intenzívny v rozmanitosti, inakosti, originálnosti. Pozývame Vás teda do ich „vlastných izieb". Poďte si s nami šepkať o ich detstve, o ich manželoch a deťoch, o ich snoch a túžbach...

Premiéru inscenácie pripravuje inscenačný tím pod vedením režiséra Kamila Žišku na Svetový deň divadla. Kamil Žiška o podnetoch vzniku inscenácie hovorí: „Pri štúdiu životov týchto štyroch žien sme sa akosi konkrétnejšie dotkli našej histórie. Priložili sme prst na tep živých dejín žitých životov. Malé osobné vojny bez dátumov. Obyčajné pondelky, utorky, stredy... Charizmy našich štyroch žien boli také silné, že sme nemali inú možnosť, len o nich vyrozprávať príbeh na javisku, aby sme sa z toho nebezpečne silného očarenia vyliečili, pretože každý pochopený príbeh lieči."


Realizačný tím:

Autorky: Hana Gregorová, Ľudmila Podjavorinská, Elena Maróthy-, Terézia Vansová
Autori konceptu: Zuzana Pálenčíková, Kamil Žiška
Dramaturgia: Zuzana Pálenčíková
Scéna: Tom Ciller
Kostýmy: Marija Havran
Hudba: Jozef Vlk
Pohybová spolupráca: Stanislava Vlčeková
Foto: Braňo Konečný
Réžia: Kamil Žiška

Osoby a obsadenie:

Hana Gregorová: Nadežda Vladařová
Ľudmila Podjavorinská: Ľubomíra Krkošková
Elena Maróthy-Šoltésová: Jana Oľhová
Terézia Vansová: Eva Gašparová

Premiéra inscenácie:

27. 3. 2009

Derniéra inscenácie:

16. 07. 2011

Plagát

Bulletin

Spot

Recenzie

Partneri inscenácie

partner inscenácie
partner inscenácie
partner inscenácie