Umelecký súbor

Jana Oľhová

herečka

členka súboru od roku 1988
pedagogička na AU FDU v Banskej Bystrici
pedagogička na Konzervatóriu v Žiline
pedagogička na konzervatóriu  J. L. Bellu v Banskej Bystrici

 

▪ spolupráca s inými divadlami
Astorka Korzo '90 Bratislava, RND Bratislava, MD Žilina

▪ iné umelecké aktivity
filmografia: Tisícročná včela (1983), Sladké starosti (1984), Želary (2003), Muzika (2007): za ktorý získala Cenu Slnko v sieti v kategórii najlepší vedľajší ženský herecký výkon, Bathory (2008) 

▪ ocenenia
- Cena Literárneho fondu
za postavu Juany v inscenácii Don(a) Juan(a)
za postavu Zuzy v inscenácii Skon Paľa Ročku
za postavu Faidry v inscenácii Faidra
za postavu Barbary v inscenácii August na konci Ameriky
2009 Dosky za Najlepší ženský herecký výkon (postava Sary v inscenácii Mobil)
2010 Cena Tatra Banky za umenie, v kategórii Divadlo-za herecký výkon v inscenácii Mizantrop
2010 Cena Jozefa Kronera za najlepší ženský herecký výkon v inscenácii Mizantrop (Arsinoé)

• filmografia
Ďakujem, dobre (2013)