Umelecký súbor

Eva Gašparová

herečka

členka súboru v rokoch 1984 - 1986 a od roku 1990

▪ spolupráca s inými divadlami
SND Bratislava, Astorka Korzo '90 Bratislava, MD Žilina

▪ iné umelecké aktivity
dabing

▪ ocenenia
- Prémia Literárneho fondu
za postavu Mladej pani v inscenácii Kolotoč
za postavu Madleny v inscenácii Všetko naopak
za postavu Supo v inscenácii Miláčik Ornifle
za postavu Kráľovnej Anny v inscenácii Traja mušketieri
za postavu Petry v inscenácii Don(a) Juan(a)
za postavu Gabiky Galibovej v inscenácii Plné vrecká peňazí
za postavu Veľkej Evy v inscenácii Staré lásky

za postavu Iriny v inscenácii Tri sestry
za postavu Eleonóry v inscenácii Tango
za postavu Marfy Babakinovej v inscenácii Ivanov
za postavu Terézie Vansovej v inscenácii A budeme si šepkať