Umelecký súbor

Ľubomíra Krkošková

herečka

členka súboru v rokoch 1983 - 1996 a od roku 2002

▪ iné umelecké aktivity
práca s detským a študentským divadelným súborom
zakladateľka Súkromnej strednej umeleckej školy v Martine, kde pôsobí ako vedúca pedagogička Hudobno-dramatického odboru