Umelecký súbor

František Výrostko

herec


člen súboru v rokoch 1976 - 1992

od roku 1993 vedúci katedry herectva na AU FDU v Banskej Bystrici

▪ spolupráca s inými divadlami
Divadlo Jozefa Gregora Tajovského Zvolen, Slovenské divadlo Toronto
Nová scéna Bratislava - Na skle maľované (2005)

▪ iné umelecké aktivity
dabing, moderovanie, režijno-metodická spolupráca s detským amatérskym divadelným súborom

▪ ocenenia
- Cena Literárneho fondu za postavu Tartuffa v inscenácii Tartuffe