Umelecký súbor

Lucia Jašková

herečka

členka súboru od roku 2001

▪spolupráca s inými divadlami:
SND Bratislava, L+S Bratislava, MD Bratislava, MD Žilina, BD Žilina, Slovenské vojvodinské divadlo Báčsky Petrovec

▪ iné umelecké aktivity:
rozhlas, dabing

▪ ocenenia:
Výročná cena Litfondu za postavu Gordany v inscenácii Vina a Saši v inscenácii Ivanov (2006)